اینجا زیادی ساکت است

آنقدر ساکت که میخواهم محو شوم

امّا ناگهان

می شنوم صدایم را

صدای فکر کردنم را

به چه وضوح!!

 

اینجا خیلی ساکت است

شاید اشتباه شده باشد امّا!

پس چرا ما نباشیم

آنهایی که این سکوت را می‌شکنند؟!

 

دیگر دارد آزاردهنده می شود ...