داشتم دوباره خاطراتم رو مرور میکردم

من و تو، توی این 5 سال بجز چرندگویی کار دیگه ای نکردیم :))

 

 

- Sit down let's see father we have no"Hal"

- Alright alright!

- dn nemishe lamassab!

- Return your mobile phone and get a sugary rooster :))

- :)) God bless you !

که ترجمه ش این میشه :

 

- بیشین بینیم بابا حال نداریم!

- باشه باشه!

-دان نمیشه لامصّب ! 

- گوشی تو بده خروس قندی بیگیر!

- خدا شفات بده!

+خدا جفتمونو شفا بده به حق این روز عزیز :))