سلام

متن درخور و شایسته ای برای آهنگی که در ادامه هست ندارم! نه به این جهت که خیلی آهنگ پر مفهومیه ... صرفا دنیاش فرق داره!

فقط دوست دارم باهاش هم خوانی کنم... صدای این دختر فوق العاده س!

 

I'm Not Calling You A Liar - By Florence + The Machine