ملت دیگه حوصله خوندن ندارن

حوصله ندارن متن های طولانی رو بخونن

حوصله ندارن کتاب بدست بگیرن و کاغذ های اونو ورق بزنن.

نمیخوام بگم خوبه یا بده ...

 

 

 

چرا میخوام بگم خیلی بده! میخوام بگم واقعا برای نسلی که تو بچگی لذت ورق زدن کتاب های داستان رو نچشیدن متاسفم. برای نسلی که کتاب رو درک نمیکنه متاسفم.

#اصلاح_شیم