سلام عیدتون مبارک!

این نورافشانی رو به مناسبت عید غدیر دیشب انجام دادن

این آقاعه بدو بدو پرید جلو عکسمو خراب کرد :))