می خوام اعتراف کنم که یه وبلاگ دیگه برای دل خودم زدم و توش نوشتم و ...

همون آدم بیکار علاف آویزونی که نمیدونم منو از کجا میشناسه، اونجا هم منو به صورت ناشناس فالو میکنه و مطالبی که دوست ندارم بخونه رو میخونه

اگه بدونم که چطور منو هر جا میرم پیدا میکنه، خیلی خوب میشه

ولی جدا این آخرین هشداره

اگه به این کارت ادامه بدی به بیان/فتا شکایت میکنم، اونا هم مطمئنم پیگیری میکنن، هم آی پی تو دارم هم محلی که ازش وصل میشی به نت.

و اینکه آدم مریض علاف، اینقدر تو زندگی ملت سرک نکش. به چه دردت میخوره که اینقدر پیگیرانه فضولی میکنی؟

پدرتو در میارم حالا ببین