باز کن پنجره ، باز آمده ام

  من پس از رفتنها ، رفتنها ؛

با چه شور و چه شتاب

در دلم شوق تو ، اکنون به نیاز آمده ام

داستانها دارم

از دیاران که سفر کردم و رفتم بی تو

از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو

بی تو می رفتم ، می رفتم ، تنها ، تنها

وصبوری مرا

کوه تحسین می کرد

 

حمید مصدق

 

پ.ن. نقاشی کار خودمه. از روی ویدیو آموزشی آقایی به نام James Julier کشیدمش. کارش خیلی درسته. دوست داشتین یه سرچ بکنین.