آخ که دلم بدجوری گرفته ...

 

چند سالی هست... هفت هشت سالی می شه که من ندیدمت دخترخاله. شاید از سر حماقتمه. اما دوستت دارم. با وجود اینکه تو دوستم نداشتی و نداری. 

اما من ته دلم نمی تونم ازت بدم بیاد. نمی تونم بهت فکر نکنم و نمی تونم دوستت نداشته باشم.

مامانت...خاله م... زنگ زد خونمون و گفت دیگه ما رو نمی خواد! چرا؟! دلیلی وجود نداشت ... خودشم می دونست...خودشم می دونه.

اما در واقع ما تنها نشدیم... خودش تنها شد. خودش عذاب کشید. خودش خواهراشو از دست داد. بخاطر هیچ و پوچ! بخاطر چی واقعا؟ و ما همه ناراحت بودیم. نه بخاطر خودمون. بخاطر اون...

اما تو فکر کن! چرا ما باید از هم جدا بشیم؟ تو منو دوست نداشتی؟ یادت نمیاد اون موقع هایی که خیلی کوچیک بودیم و دوست داشتیم پیش هم باشیم؟ تو میومدی خونمون و سه شب می خوابیدی؟ من میومدم خونتون و شب می خوابیدم؟ یادت نمیاد اون روزایی که توی پارکینگ خونه تون با هم بازی می کردیم؟ یا اون روزی که با هم از در خونه خاله فروزان رفتیم بیرون و از تپه های شهرک بالا پایین می رفتیم و خاکی شده بودیم؟ همه اینها برات معنی ندارن؟ اون روزی که برف میومد و ما رفتیم توی حیاط پشتی خونه خاله فروزان و آدم برفی درست کردیم... و یک گنجشک که مرده بود رو خاک کردیم و براش مراسم سوگواری گرفتیم. من یادمه از بازی کردن با هم لذت میبردیم. من آدمی هستم که همه چیز رو زود یادم میره. اما این رو نمی تونم فراموش کنم.

و تا ابد این توی قلبم میمونه که من یه خاله داشتم... دو تا دخترخاله و یه پسر خاله داشتم... و من اون ها رو دوست داشتم. اما خاله م منو دوست نداشت ... و بچه هاش هم یواش یواش که بزرگ شدن یاد گرفتن که منو دوست نداشته باشن.

 

من این حرفامو از سر تنهایی نمی زنم. من تنها نیستم. من به اندازه ی کافی و بیشتر از اون دوست های خوبی دارم که بدون توقع منو دوست دارن. من هنوز خاله ای دارم و دخترخاله ها و پسرخاله ای دارم که دوستشون دارم و اونا هم دوستم دارن. من کمبود محبت ندارم... در واقع اینقدر محبت زیاد دارم که نمی دونم باهاشون چیکار کنم. و شاید هم دلیل این همه دلگیری من از تو همینه. دلیلش اینه که من این حس محبت رو نسبت به تو دارم ، با وجود همه ی اختلاف نظرهایی که داشتیم و داریم... اما تو بدون اینکه  به خودت فرصت بدی که منو بشناسی، منو ترد کردی و از دوست داشتنم دست برداشتی...

اینقدر راحت اینکارو کردی که گاهی وقتا از خودم می پرسم یعنی واقعا از اول هم دوستم نداشت ؟

 

خیلی دوست دارم جواب این سوالمو بدی... دوستم نداشتی؟؟! دوستم نداشتی لعنتی؟!broken heart