درسته که مردا دنیا رو به نفع خودشون مهندسی کردن
اما ما دخترا دلیل خلقت همین دنیاییم
قدر خودتونو بدونین :)

1. در مورد شکارچیان سایه باز هم مطلب میذارم !
2. تصویری که مشاهده میکنید کار خودمه... سوپرگرل هستن از دنیای خفن دی سی!
 Power To The Girls .3
!