سلام

میگم چقدر خوبه مهر شورو شده

سرم شولوغ شده

وقت سر خواروندن ندارم

خیلی حال میده ناموسا

ینی فکرشم نمیکردم خوشحال بشم بخاطرش

آخ جووون استرس تمرین و امتحان و درس و کوییز ... آخ جون!

همین الان انگیزه گرفتم برم کارامو بکنم :)) برم تا نپریده

خدافظ